Skip navigation.

Bemutatkozás

A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési (NIIF) Program a magyarországi kutatói hálózat fejlesztésének és működtetésének programja. A Program a teljes magyarországi kutatási, felsőoktatási és közgyűjteményi közösség számára biztosít

  • integrált országos számítógép-hálózati infrastruktúrát, valamint erre épülő
  • kommunikációs, információs és kooperációs szolgáltatásokat,
  • élvonalbeli alkalmazási környezetet, és
  • tartalom-generálási ill. tartalom-elérési hátteret.

A Program központi
költségvetési támogatásra támaszkodik. A fejlesztési és működtetési
feladatokat az NIIF Intézet (NIIFI) fogja össze, a Program Tanács irányítása és a Műszaki Tanács szakmai közreműködése mellett. A Program szorosan együttműködik a felhasználói közösséget tömörítő Hungarnet Egyesülettel.

Az NIIF Program -
a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - egyúttal élvonalbeli szerepet tölt be a legújabb hálózati technológiák magyarországi fejlesztésében és alkalmazásában is. Ily módon meghatározó szerepet játszik az informatika országos fejlődésében. Korszerű, versenyképes infrastruktúrát és szolgáltatásokat biztosít a felsőoktatás és a kutatás számára, de egyúttal követendő példával is szolgál az
országszerte folyó informatikai fejlesztésekhez.

Az NIIF Program története a 80-as évek közepéig nyúlik vissza.

A Program a mintegy 20 éves történet eredményeire és tapasztalataira támaszkodik. A mára kialakult szervezeti keretek e hosszú folyamat eredményének tekinthetők.

Több mint 15 évre tekintenek vissza a nemzetközi kapcsolatok
is. Ezek hátterét a fejlett európai országok színvonalának megfelelő magyarországi kutatási-oktatási infrastruktúra, szolgáltatások és alkalmazások képezik.

A Program a mindenkori legkorszerűbb műszaki-technikai és alkalmazási hátteret igyekszik biztosítani a több mint 600.000 főnyi hazai felhasználói közösség (kutatás, felsőoktatás, közgyűjtemények) számára.

A számítógép-hálózatokra épülő hatékony kommunikáció és kooperáció - ezen belül elsősorban a hazai és külföldi partnerekkel való kutatási és oktatási együttműködés, valamint a kutatás és oktatás kapcsán releváns hazai és nemzetközi információkhoz való hozzáférés - lehetősége közel
500 intézmény számára mintegy 700 elérési ponton áll rendelkezésre.