Skip navigation.

Tájékoztatás a TÁMOP 4.1.3 projekt fejlesztéseiről

A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése" c. kiemelt projektben az Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társasággal (Educatio Kht.) és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézettel (OFI) közösen, egy konzorcium tagjaként
vesz részt az NIIF Intézet. Intézetünkben „Az IKT szolgáltatások fejlesztése" című alprojekt megvalósítása folyik 2009. júliusától, melynek meghatározó célja a TIOP felsőoktatási projektjeiben kiépített infrastruktúrához kapcsolódó szolgáltatások hatékony menedzsmentjének megteremtése.

A megvalósítandó feladatok (integrált hálózati információs és felhasználói kapcsolat menedzser rendszer fejlesztése, grid menedzsment szolgáltatások kifejlesztése, AAI menedzsment szolgáltatások megvalósítása, valamint tudományos és oktatási célú kollaborációs videoportál létrehozása) elősegítik a létrehozott infrastruktúra hatékony menedzsmentjét, továbbfejlődését és többcélú hasznosulását, valamint hozzájárulnak az élethosszig tartó tanulás lehetőségeinek fejlesztéséhez és a tudomány, valamint a kutatás változó szükségleteihez való gyors alkalmazkodáshoz.

Az alprojekt fontos célkitűzése, hogy a felsőoktatási intézmények és a kutatást végző intézetek szakmai munkáját támogató, informatikai infrastruktúrára épülő központi szolgáltatások megfeleljenek a jelen elvárásainak, az európai trendeknek és a XXI. század kihívásainak. Ennek érdekében fejlesztési területenként a következő részcélok kerültek specifikálásra:

  1. Hálózati információs és felhasználói kapcsolat menedzser rendszer (CRM) kifejlesztése a felsőoktatási és kutatói hálózat felhasználói számára
  2. Grid menedzsment szolgáltatások kifejlesztése
  3. Tudományos és oktatási célú kollaborációs videoportál kifejlesztése
  4. AAI (azonosítási és jogosultságkezelési infrastruktúra) menedzsment szolgáltatások kifejlesztése

2009. október 08-án, az NIIF Intézet székhelyén az alprojekt sajtó nyilvános projekttájékoztatója került megrendezésre. Az NIIF Műszaki Tanács, az együttműködő egyetemek, a résztvevő kutatóintézetek képviselői mellett a tájékoztatót megtisztelte jelenlétével Bódi Gábor MEH szakállamtitkár is.

Az alprojekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Képek a megnyitóról:

Nagy Miklós az NIIF Intézet főigazgatója
Stefán Péter a Grides fejlesztésekért felelős projekt felelős. Farkas istván
A megnyitó rendezvény meghívottai.